free bootstrap theme

A DISC módszerrel felmérhetjük a preferált viselkedési módokat. Egyfajta séma, ami segít megérteni a saját, vagy mások motívációt, reakcióikat, működésüket bizonyos - pl. stressz - helyzetekben. Nem célja a vezetői kompetenciák mérése, de ad egy áttekintést ezzel kapcsolatban is.
Az efféle tesztek jól megmutatják, hogy sok eszközünk van, és a használat preferenciáira érdemes figyelni, vagyis arra, hogy mi az, amit előnyben részesítünk.
A személyiség fejlődése magával hozza, hogy megtanulunk, begyakorlunk olyan viselkedési és reakció módokat, amik segítik a hatékony működésünket. Főleg stressz, érzelmileg megterhelő vagy konfliktus helyzetben figyelhető meg, hogy ezek a megtanult formák háttérbe szorulnak, és regrediálhatunk, vagyis "visszafejlődhetünk" egy zsigeri(bb) működésbe.
É
rdemes ezekkel tisztába lenni, és minél tudatosabban reagálni!

Mobirise
Mobirise

Dominance

Magas D
Extrovertált és feladatorientált.
Jellemzően akaratos és meghatározó, hajlamos elhamarkodottságra, intoleranciára. Könnyen kezeli a problémákat, kihívásokat. Erős jellem, másoktól sokat követel, sokszor agresszív módon.
Alacsony D

Neki több információra van szüksége a döntések meghozatal előtt.
Jellemző rá, hogy óvatos, szerény, könnyen együttműködik másokkal 

Mobirise

Influence

Magas I
Extrovertált, emberorientált. 
Jellemzője, hogy optimista, kreatív, lelkes, társaságkedvelő. Jó meggyőző képességű, az emberek megbíznak benne, mások érzelmeire hat.
Hajlamos naivitásra, szétszórtságra.
Alacsony I

Inkább a tényeken és adatokon gyakorol hatást másokra, nem a személyes meggyőzéssel. Szkeptikus, logikusan gondolkodik, kritikus másokkal szemben és hajlamos a pesszimizmusra.  

Mobirise

Steadiness

Magas S
Introvertált és emberorientált. Jellemzője, hogy lojális, türelmes, kiszámíthat, biztonságkereső és nem szereti a hirtelen változásokat.
Sokszor érzéketlennek is tűnhet.
Hajlamos túlzott engedékenységre és megértésre.
Alacsony S

Szereti a változásokat, a változatosságot. Jellemzője, hogy nyughatatlan, türelmetlen, lobbanékony. 

Mobirise

Conscientiousness

Magas C
Introvertált és feladatorientált. Jellemzője, hogy megbízható, diplomatikus, szigorú, ragaszkodik a szabályokhoz, túlzott perfekcionizmus, konfliktuskerülés. Törekszik  a minőségi munkavégzésre, a határidők betartására. 
Alacsony C
Nem kedvelik a szabályokat, inkább függetlenségre vágynak. Jellemzőjük, hogy önfejűek, makacsul ragaszkodnak a véleményükhöz és általában nem törődnek a részletekkel, hanem mennek a saját fejük után.